ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება

აუდიტორული დასკვნა

2020 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები  2019 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2019 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2019 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2019 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2018 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2019 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2018 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2019 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2017 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2018 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2017 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2018 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2016 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2018 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2016 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2018 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2015 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
 2017 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2015 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
 2017 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2014 წელი აუდიტორული დასკვნა
  2013 წელი აუდიტორული დასკვნა
  2012 წელი აუდიტორული დასკვნა
  2011 წელი აუდიტორული დასკვნა
   2010 წელი აუდიტორული დასკვნა